Uniwersytet Gdański
Loginy w domenach ug.GDA.pl już nie działają, użyj ug.EDU.pl

Akceptowanymi identyfikatorami są służbowe adresy e-mail

Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy za­koń­czysz ko­rzy­sta­nie z usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nie­nia, wyloguj się!

Nie udostępniaj swojego hasła osobom trzecim (zachowaj szczególną ostrożność w przypadku otrzy­mania wiadomości mailowych z prośbą o logo­wanie na stronie).